[ PRIVACYVERKLARING SUPREME BOAT CLEANING ]

Suprème Boat Cleaning, gevestigd aan Zenegroen 36, 6841 KS te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

Suprème Boat Cleaning is gevestigd aan Zenegroen 36, 6841 KS te Arnhem.

Telefoon nummer: 06-41780945

Website: www.supremeboatcleaning.nl

E-mailadres: info@supremeboatcleaning.nl

Pascal Theune is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Suprème Boat Cleaning. Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan zijn wij te bereiken via info@supremeboatcleaning.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Suprème Boat Cleaning mailt klanten met aanvullende gegevens in de vorm van een offerte, nieuwsbrief, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de cliënt schriftelijk toestemming tijdens het aanmelden op de nieuwsbrief of bij het verzenden van een bericht via het contactformulier.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Suprème Boat Cleaning verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Suprème Boat Cleaning verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de klant via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Suprème Boat Cleaning mailt klanten met aanvullende gegevens in de vorm van een offerte, nieuwsbrief, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de klant schriftelijk toestemming tijdens het aanmelden op de nieuwsbrief of bij het verzenden van een bericht via het contactformulier.
  • Suprème Boat Cleaning verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van offertes en facturen.
  • Suprème Boat Cleaning gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Suprème Boat Cleaning bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de klant duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens; Indien de klant langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Suprème Boat Cleaning verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Suprème Boat Cleaning gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Suprème Boat Cleaning. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@supremeboatcleaning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Suprème Boat Cleaning wijst de klant tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Suprème Boat Cleaning neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@supremeboatcleaning.nl. Suprème Boat Cleaning heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

  • Suprème Boat Cleaning bewaart de klantgegevens digitaal en schriftelijk. Alle gegevens worden bewaard in een map in een afgesloten ruimte die alleen voor mij toegankelijk is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de cliënt ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de cliënt contact opnemen via info@supremeboatcleaning.nl.  Informatie  wordt dan verwijderd.

Gratis verzending v.a. € 75,-

Voor 16.00 besteld volgende werkdag in huis

Veilig betalen met iDeal